Bortforsling av träd och grenar

Lundens Gård erbjuder professionell och effektiv bortforsling av träd och grenar runt om i Sverige. Vi arbetar med effektiva metoder för att samla ihop och bortforsla både stockar och grenar från de fällda träden. Ibland krävs det att vi drar och släpar grenarna men i de allra flesta fallen vinner en kran och vagn över människan. Vår skogsvagn är specialbyggd för att kunna lasta både stockar och ris och rymmer mer än en större container. Den är perfekt för bortforsling.

Bortforsling Träd på väg.
Bortforsling - att samla ihop och frakta bort stockar och grenar är ofta ett större jobb än att fälla träden

Träd, grenar och trädgårdsavfall återvinns

I normalfallet fraktar vi stockar och ris till våra speciella upplag, där de sedan flisas med stora och effektiva maskiner. Allt material återanvänds, det mesta hamnar i olika värmeverk men annat material används till massaved. Återvinning av flis är ett bra miljöval då flis eldas i stora pannor med effektiv rökgasrening. Det är sällan bortforsling innebär långa frakter och användningen av flis och massa sker normalt inom samma kommun som trädfällningen gjorts.

För att inte behöva frakta riset och stockar för långa sträckor med traktor har Lundens Gård flera olika upplagsplatser längs kusten. Förutom den egna gården finns det stora upplag vid Hälleviksstrand, Ödsmål och i Lysekil som bortforslingen går till.

Bortforsling på flera orter i Sverige

Vi forslar bort stockar, grenar och kvist och annat trädgårdsavfall från nedan orter. Vi har flera depåer längs kusten för att minimera körning. Det mesta av det bortforslade materialet flisas och används i lokala värmeverk och en del kan användas till massaved för tillverkning av papper, kartonger mm.

Kontakta oss