Trädfällning

TrädfällningVi har fällt många träd i skogen som vi använder till våra byggnader. Det vi inte använder till virke kapar vi och klyver till ved som du kan köpa året runt.

På vintern arbetar vi tillsammans med andra trädfällare i Stockholmsområdet för att utveckla kompetens och lära oss bättre metoder.

 

Exempel på häckklippning

Här gick det bra att förbättra utsikten samtidigt som insynsskyddet kunde behållas. Utsidan av häcken mot vägen som har en arbetshöjd på ca 4 meter kunde hanteras tack vare specialsågar.

 

Exempel på trädfällning med hjälp av saxlift.

En stor blodbok som tyvärr blivit allt sämre och var tvungen att tas ned. Bra med gott om plats kring trädet. Minus för kraftledningen.

Nu är trädfällning, beskärning, stubbfräsning, borttagning av träd och kvist med i RUT-sytemet, vilket medför 50% bidrag på arbetet.

  • Vi fäller träd från marken eller uppe i träd i delar.
  • Vi forslar bort träd och kvistar från trädgården och fräser bort gama stubbar.
  • Vill du använda ved själv kan vi kapa veden åt dig och till och med klyva den.
  • Vi har alla behörigheter, skyddsutrustning och ansvarsförsäkringar.

2013-05-11 19.11.29Vi använder traktor och skogsvagn för att effektivt ta hand om träd och kvistar.  Om det går winshar vi fram träd och grenar från trädgården mha särkskild pulka för att inte få skador på gräsmattor.