Fällningstekniker

Fällning från marken

Trädfällning från marken
Trädfällningstekniker från marken

Ibland krävs stor precision om det är trångt. På moderna proffs-sågar finns bra sikte och man bör kunna träffa en pinne 15 meter bort

Sektionsfällning uppe i träd

Sektionsfällning
Sektionsfällning träd
Sektionsfällning träd

Är det riktigt trångt får man fira ner grenar med hjälp av rep för att inte skada växter, byggnader och annat ömtåligt.

Är det komplicerade sektionsfällningar har vi tillgång till Atle Trädfällare. Atle som varit vår läromästare i trädfällning i trädgårdar jobbar mest kring Stockholm är en av de främsta i landet på sektionsfällning.

 

Andra trädfällningstekniker

Trädfällning med skylift

Ibland är det lätt att komma till med skylift från marken. Här använder vi vår saxlift för att ta ner en stor bok.