Ett tryggt och säkert val för trädfällning och stubbfräsning i Tanum

Slipp skugga, förbättra utsikten eller bort med farliga träd inför höststormarna.

En stubbe i vägen eller en rabatt med rötter och stubbar? Då är stubbfräsning det enkla sättet.

Beskärning

Ibland behöver träden hjälp med att bli vackra. För fruktträd har beskärning en praktisk funktion.

Bortforsling

Det är ett tungt jobb att frakta bort ett fällt träd. Låt oss ta hand om det.

Häckklippning

En vacker klippt häck ramar in trädgården. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Trädfällningstjänster i Tanum

Har du med hus i Tanum behov av hjälp med träd i din trädgård och tomt är du varmt välkommen att kontakta oss på Lundens Gård. Vi har lång erfarenhet av trädfällning och kan hjälpa dig att fälla träd, att beskära träd, stubbfräsning, ta hand om trädgårdsavfall, att klippa lätta och svåra häckar mm. Trädfällning Tanum I Professionell Trädfällning & Stubbfräsning är vår slogan för arbetet i Tanum. Vi vill att du skall känna dig trygg och säker i ditt val att anlita oss som trädfällare och arborist. Detta gäller i allt från första kontakt till dess vi har städat, krattat och blåst din gräsmatta. Varmt välkommen att kontakta oss redan idag och boka in besök för att få en kostnadsfri offert. Du ska känna dig trygg och säker hela vägen: därför kan du alltid få fasta priser på våra jobb. 

Om du har funderingar på träden i din trädgård kontakta oss gärna och boka en tid för ett besök. Om du är osäker på hur mycket det kostar, be om att få ett fast pris så du vet kostnaden för arbetet. Nästan 100% av våra arbeten med trädfällning, beskärning, bortforsling och stubbfräsning sker till fasta priser.

Trädfällning Tanum I Professionell Trädfällning & Stubbfräsning

Om du vill förbättra utsikten eller ta bort farliga träd som står nära ditt hus kan vi hjälpa dig med både fällning och bortforsling av stockar och ris. Om träden står nära hus eller hänger över ett växthus så klättrar vi upp i trädet och tar ner det i delar. Du kanske vill använda stockarna till ved och då kan vi hjälpa till att kubba dessa till ved i längder som passar till din öppna spis eller kamin.

Om du vill ha bort stubben från trädet så kan vi fräsa bort stubben så att du kan så gräs eller sätta nya växter. Vi städar alltid upp efter och och krattar rent för kvistar och blåser rent med lövblås.

Beskärning av träd

 I fall du är kluven till att trädet tar bort kvälls-solen men samtidigt tycker mycket om trädet kan vi hjälpa dig med beskärning av kronan. När det gäller stora träd är det ofta fråga om höghöjdsbeskärning, då vi klättrar upp i trädet och tar bort grenar eller delar av kronan. Olika träd har olika förutsättning för att klara beskärningar. Om du går i funderingar kring detta, kontakta oss gärna för att diskutera hur beskärningen kan göras, vilken tid som är lämplig och så vidare. Vi har stor vana att beskära stora ekar, bokar, kastanjer, askar och lindar och och beskär totalt ca 100 stora träd varje år där vi är uppe i kronorna. Vi arbetar professionellt med Trädfällning och stubbfräsning i Tanum.

Exempel på uppdrag

Vi kan hjälpa dig med ett brett urval av tjänster inom trädfällning och trädgårdsskötsel. Nedan har vi listat de vanligaste jobben vi gör.

”Vi ska vara ett tryggt och säkert val för trädfällning” 

Ingemar Rickenlund, Lundens Gård

Jag har arbetat med trädfällning, gallring och röjning, beskärning i hela mitt liv För sju år sedan mötte jag Atle Trädfällare, en närmst legendarisk arborist på Lidingö. Vi jobbade tillsammans under flera vintrar på Lidingö. 2017 satte vi upp skylten vid vår gård på Orust och numera hugger vi träd 250 dagar om året. Vårt sätt att arbeta är en kombination av vårt eget säkerhetstänkande och fokus på effektiva maskiner tillsammans med de tekniker och noggrannhetstänkande hos Atle Trädfällare.

Idag erbjuder vi trädfällning från mark och sektionsfällning uppe i träd. Allt vi fäller kan vi bortforsla till någon av våra depåer där stockar och ris återanvänds till flis och massaved. Den närmsta för Tanum är för närvarande i Brastad och på Amhult i Kungshamn. När vi gör stora jobb anlägger vi ofta lokala upplagsplatser för att minska köravstånd. Om ni har någon svår häck kan vi hjälpa er med att klippa ner den till önskad nivå – vi har fått bra träning då vi brukar få de svåraste.

Vi engagerar oss i våra kunders situation

Utan våra kunder vore vi inga trädfällare. Även med den största traktor och huggarvagn, de mest moderna och precisa motorsågarna är vore vi inte i branschen utan våra kunder. Så det är kunderna och kundernas behov som är det roliga och det mest utmanande i detta jobbet. För att vara duktiga behöver vi fråga oss: Hur kan vi på bästa och mest kostnadseffektiva sätt arbeta för att kunderna skall uppnå deras behov av trädhantering? Ofta är skälen till att träd fälls önskan om ljus och utsikt, att få känna sig säkrare om träden står farligt nära huset men det kan också vara en plan att sätta upp solfångarpaneler. Men även om många har liknande behov finns det i varje uppdrag unika moment: Man vill använda en stubbe till ett fågelbord, man behöver samordna fällning med sin granne, ett staket måste plockas ner, den fällda björken ska kubbs till ved, alla stubbar ska fräsas bort etc. Det är detta som gör det roligt att gå till jobbet på mornarna och som bekant: Det man tycker är roligt har man lätt att bli bra på.

Vi arbetar med en kombination av

Effektiva maskiner….

För att bli effektiva i våra kunduppdrag har vi har tagit med oss traktor och huggarvagn in i trädgårdarna. Om man har huggit träd i skogen har man fått lära sig hur mycket man vinner i effektivitet med olika maskiner. Vi har anpassat vår traktor och vagn till trädfällning i trädgårdar så att det inte blir markskador och så att vi kan få med alla kvistar och ris mm. Vi arbetar professionellt med dessa maskiner i Tanum, både för trädfällning och för stubbfräsning och andra uppdrag.

… och stor yrkesskicklighet

För att uppnå resultat i våra arbete strävar vi efter en kombination av stor erfarenhet och specialistkunskap.  Glädjande nog fortsätter vårt samarbete med Atle Trädfällare, som är en av de främsta i Sverige som trädfällare i träd. För att genomföra de  allra svåraste uppdragen samlar vi ihop dessa uppdrag till gemensamma projekt. På bilden ser vi Atle ta ner delar av en jättelik bok i Forshälla. Varje år arbetar vi tillsammans med andra trädfällningsföretag som ett sätt att förnya och förbättra våra metoder. Vi fäller träd varje nästan varje dag nästan året runt, i regel fem fälldagar i veckan och samlar på så sätt på oss värdefull erfarenhet kontinuerligt.

Före och efter