Vilka träd är särskilt farliga?

Markfällning träd lidingö
Trädfällning Bro Orust Död alm
Trädfällning Nösund Orust Brutna sälgar

Till vänster en stor sälg som bröts itu. I mitten en död alm. Till höger en annan bruten sälg.

Stora träd nära hus kan vara en stor fara. Träd nära hus blir ofta väldigt stora eftersom de står ensamma och därmed får både mera ljus och mindre konkurrens om näring. Se särskilt upp på följande träd:

 • Döda almar. Tyvärr sprider sig almsjukan. Första tecken är ofta gulbruna löv. Alm är väldigt hård även efter den dött. Den bryts ofta nere vid roten och når därmed väldigt långt med sitt nedslag.
 • Gran och björk. Till skillnad från exempelvis tall och ek, får gran och björk lätt röta, vilken normalt startar nere vid rötter inifrån kärnan. Gran och björk kan både brytas av nere vid roten och uppe i trädet. Tecken på att dessa träd börjar få röta är att det ser ut som en bulle längst nere på stammen, barken blir skrovlig och ful samt att rotbenen blir synliga och ser ut att klättra uppåt. Björkar som beskurits får också lätt röta och riskerar att knäckas intill avsågade stora grenar.
 • Sälg (vide). Sälg växer ofta i klasar där stammarna när de blir större ser ut att vara ett träd och inte flera ihop-växta. Stora sälgar bryts ofta i sär eftersom de separata stammarna har sina största rötter åt bara ett håll. Sälg får också lätt röta.

Hur mycket kostar det att fälla träd?

Varje trädfällning är unik. Därför går det inte osett att säga en viss summa. Vi erbjuder därför att utan kostnad komma och se för att lämna kostnadsförslag. De faktorer som mest påverkar priset är:

Hur ser det ut runt trädet? 

En byggnad, väg, ledningar eller är det fritt. Detta påverkar fällningstekniken och vilka säkerhetsanordningar som behövs.

Stort eller litet träd? 

En stor sk ”Kohages-gran” med många grenar kan ta en halv dag att kvista och kapa medan en stor björk normalt tar en halvtimme.

Ett eller flera träd? 

Kostnaden för att ta ner ett extra träd när vi är på plats är lägre. Det är dock bra att säga till i förväg. En stor del av vårt arbete ligger i förberedelser innan vi är på plats. Att alltid ha med precis rätt grejer.

Ska kvistar och ris bort? 

I trädgårdar behövs materialet normalt tas bort. Kan du själv lägga i en kompost blir det billigare. Att själv transportera bort ris är normalt ingen bra idé. Räkna med 10-20 ggr mera tidsåtgång med eget släp mot vår skogsvagn.

Kan vi köra intill med skogsvagn? 

Att samla upp stockar och kvist med skogskran går mycket snabbare än när det behövs bäras och släpas.

 

Om du vill veta specifikt vad det kan kosta hos dig?

Du kan snabbt, smidigt och helt kostnadsfritt begära en offert genom att fylla i formuläret på sidan ”kontakta oss”:

Vad görs med all kvist, ris och överblivet material?

Bortforsling

Det blir alltid mycket mer stockar och kvist än vad man kan föreställa sig. Här är ett rejält lass på väg till att bli flis för uppvärmning av värmeverk.

Stockar

Effektivast är att lasta stockar direkt på vagn. De stockar vi tar hand om hamnar i vår virkeshög, blir massaved och används till papper mm. Vi kan även kapa upp stockar till ved.

Kvistar

Vi har byggt till och om vår skogsvagn till den sannolikt största i västsverige. Vi övertar all kvist, fraktar den till ett av våra många upplagsplatser och flisar vid upplagen med stora maskiner. Flisen används främst i våra olika kommunala värmeverk. Vi lämnar normalt inte flishögar efter oss eftersom dessa lätt blir populära tillhåll för skadedjur.

Hur fungerar RUT-avdrag på trädfällning?

Trädfällning ingår numera i systemet med RUT-avdrag. Man får 50% avdrag på arbetskostnaden inklusive moms på de flesta typer av våra arbeten såsom:

 • Trädfällning
 • Gallring
 • Röjning av buskar och sly
 • Klippning av häckar
 • Beskärning
 • Stubbfräsning
 • Vedkapning

Det är vi som ombesörjer administrationen kring RUT-avdaget och du som kund behöver inte ligga ute med pengar utan bara betala nettobeloppet, dvs totalbeloppet minus RUT-avdraget.

Maximalt RUT-avdrag är 50 000 kr per år och person. Man behöver inte vara ägare till huset för att utnyttja RUT, det räcker att man bor i huset. RUT kan även användas för sommarstugan. RUT-avdraget är också skiljt från ROT-avdrag, vilket är bra, och medför att man samma år kan utnyttja RUT-avdraget för trädfällning även om man redan har använt sitt ROT-avdrag maximalt för husreparation.

Kan jag få hjälp att göra ved av träden?

Om du gillar idén att elda med ved från dina träd kan vi hjälpa dig att kapa stockar till kubb som du sedan själv kan klyva och torka. Att själv hålla på med sin egen ved stimulerar en urkraft som finns i ryggmärgen från tider då ens överlevnad hängde på att man kunde elda för att värma sig och laga mat. Det är en lisa för själen att få bryta den stressiga vardagen med att klyva ved när dagarna börjar blir längre på våren.

Björk är fin ved men ofta tung att klyva. Ved från gran och tall är mindre bra för öppna spisar, då det lätt blir gnistor som far iväg, det blir mycket sot och dessutom får man kåda på händerna. Insekter trivs bra i vissa mjuka lövträd som asp och sälg, vilket kan ge ovälkommet besök när veden kommer in i rumstemperatur.

Om man vill utnyttja veden av kostnadsskäl bör man vara medveten om att besparingen kräver många timmars arbete och att ”timpengen” blir låg, kanske 20-50 kr per timme. Det är inte ovanligt att vi får ta bort upplag med klubbad ved som inte blivit kluven utan liggande för att man tröttnat.

Den kloke låter oss ta bort alla stockar och köper i ställer motsvarande mängd färdig och kluven ved av oss. Vi kan ta med veden när vi kommer för trädfällnings-jobb och de extra transportkostnaderna försvinner. Det man betalar för veden tjänar man igen på att trädfällningen blir billigare. Dessutom slipper man skaffa utrustning och säkert en hel del besvär med ryggen.

Veden vi säljer är mycket rationellt hanterad med hjälp av vedprocessor. Den är också torkad under optimala förhållanden i ventilerade storsäckar på pallar, först ute och vid rätt fukthalt flyttas de in under tak. Detta ger veden bästa energivärde. Vi säljer björkved och ved från andra lövträd.

Hur blir jag av med stubben?

Vi hjälper dig gärna med att fräsa bort stubbar. Stubbfräsning är det mest kostnadseffektiva sättet att bli av med stubbar. Alternativet är en grävmaskin som normalt både kostar mer och som gör större åverkan på gräsmattan.

Vi fräser normalt bort stubbe och rotben till en nivå 10 cm under markytan, vilket är tillräckligt om du ska så gräs. Det går att fräsa djupare om det behövs för markarbete mm.

Du får fast pris för att fräsa stubbar. Prisex. för att fräsa bort 3 st stubbar med en diameter på vardera 30 cm: Netto (d.v.s. efter RUT-avdrag) 1500 kr plus moms= 1875 kr . Normalt kan vi hjälpa dig inom några dagar.

Av stubbarna blir det en hög med flis. Denna kan delvis användas som såbädd om du ska så gräs där stubben stått.

Är ert arbete miljövänligt?

 Trädfällningsverksamheten ingår i Lundens Gård, vars miljöpolicy bland annat medför att söka miljömässiga och effektiva arbetsmetoder och se till helheten. Läs mera om vårt miljöarbete.

Av detta följer att vi exempelvis använder

 • miljöbränsle på alla sågar
 • bio kedjeolja
 • moderna motorer som med bättre avgasrening än äldre

Planeringen av vår återvinning av stockar och kvist till uppvärmning och massaved påverkades av vårt miljöprogram. När jobbet är klart lastar vi på alla stockar och kvist på våra stora vagnar. Vi tar med de hem och lastar av våra vid ett stort upplag vid vår gård. Har vi mycket material kan vi koppla ihop två vagnar till ett tåg. Inga onödiga transporter.

Var jobbar ni med trädfällning?

På Västkusten hela året: Med utgångspunkt på Orust längs hela kusten från Stenungsund i Söder till Sotenäs i norr. Av de 54 uppdrag som vi gjorde under 2019 på västkusten fördelades dessa per kommun:

På Lidingö med omnejd vår och höst: Av de 30 uppdrag som vi gjorde på och kring Lidingö under 2019, de flesta i samarbete med Atle Trädfällare, fördelades på dessa kommuner: