Trygg och säker trädfällning och stubbfräsning i Munkedal

Slipp skugga, förbättra utsikten eller bort med farliga träd inför höststormarna.

En stubbe i vägen eller en rabatt med rötter och stubbar? Då är stubbfräsning det enkla sättet.

Beskärning

Ibland behöver träden hjälp med att bli vackra. För fruktträd har beskärning en praktisk funktion.

Bortforsling

Det är ett tungt jobb att frakta bort ett fällt träd. Låt oss ta hand om det.

Häckklippning

En vacker klippt häck ramar in trädgården. Kontakta oss om du behöver hjälp.

”Jag är så nöjd och skall med glädje å stolthet rekommendera er.” – Ulla G. Kamperöd

Trädfällningstjänster i Munkedal

Har du med hus i Munkedal behov av hjälp med träd i din trädgård och tomt är du varmt välkommen att kontakta oss på Lundens Gård. Vi har lång erfarenhet av trädfällning och kan hjälpa dig att fälla träd, fräsa stubbar, att beskära träd, ta hand om trädgårdsavfall, klippa häckar som är lätta eller svårare mm. På Lundens Gård erbjuder vi stubbfräsning, beskärning, häckklippning och trädfällning i hela Munkedals kommun. Vi vill att du skall känna dig trygg och säker i ditt val att anlita oss som trädfällare och arborist. Detta gäller i allt från första kontakt till dess vi har städat, krattat och blåst din gräsmatta. Varmt välkommen att kontakta oss redan idag och boka in besök för att få en kostnadsfri offert. Du ska känna dig trygg och säker hela vägen: därför kan du alltid få fasta priser på våra jobb.

Exempel på uppdrag

Vi kan hjälpa dig med ett brett urval av tjänster inom trädfällning och trädgårdsskötsel. Nedan har vi listat de vanligaste jobben vi gör.

”Vi ska vara ett tryggt och säkert val för trädfällning” 

Ingemar Rickenlund, Lundens Gård

Jag har arbetat med trädfällning, gallring och röjning, beskärning i hela mitt liv För sju år sedan mötte jag Atle Trädfällare, en närmst legendarisk arborist på Lidingö. Vi jobbade tillsammans under flera vintrar på Lidingö. 2017 satte vi upp skylten vid vår gård på Orust och numera hugger vi träd 250 dagar om året. Vårt sätt att arbeta är en kombination av vårt eget säkerhetstänkande och fokus på effektiva maskiner tillsammans med de tekniker och noggrannhetstänkande hos Atle Trädfällare.

Idag erbjuder vi trädfällning från mark och sektionsfällning uppe i träd. Allt vi fäller kan vi bortforsla till någon av våra depåer där stockar och ris återanvänds till flis och massaved. Den närmsta för Munkedal är för närvarande i Brastad. Om ni har någon svår häck kan vi hjälpa er med att klippa ner den till önskad nivå – vi har fått bra träning då vi brukar få de svåraste.

Vi engagerar oss i våra kunders situation

Utan våra kunder vore vi inga trädfällare. Det spelar ingen roll hur stor traktor och huggarvagn vi har, hur moderna och precisa motorsågarna är, hur ny och säker utrustning vi än har. Utan våra kunder hade vi varit skogshuggare på egna marker. Så det är kunderna och kundernas behov som är det roliga och det mest utmanande i detta jobbet. Hur kan vi på bästa och mest kostnadseffektiva sätt arbeta för att kunderna skall uppnå deras behov av trädhantering? Ofta är skälen till att träd fälls önskan om ljus och utsikt, att få känna sig säkrare om träden står farligt nära huset men det kan också vara en plan att sätta upp solfångarpaneler. Men även om många har liknande behov finns det i varje uppdrag unika moment: Man vill använda en stubbe till ett fågelbord, man behöver samordna fällning med sin granne, ett staket måste plockas ner, den fällda björken ska kubbs till ved, alla stubbar ska fräsas bort etc. Det är detta som gör det roligt att gå till jobbet på mornarna och som bekant: Det man tycker är roligt har man lätt att bli bra på.

Vi arbetar med en kombination av

Effektiva maskiner….

Vi har tagit med oss traktor och huggarvagn in i trädgårdarna. Om man har huggt träd i skogen har man fått lära sig hur mycket man vinner i effektivitet med olika maskiner. Vi har anpassat vår traktor och vagn till trädfällning i trädgårdar så att det inte blir markskador och så att vi kan få med alla kvistar och ris mm.

… och stor yrkesskicklighet

En kombination av stor erfarenhet och specialistkunskap.  Glädjande nog fortsätter vårt samarbete med Atle Trädfällare. Atle är en av de främsta i Sverige som trädfällare i träd och vi brukar samla ihop de allra svåraste uppdragen till gemensamma projekt. På bilden ser vi Atle ta ner delar av en jättelik bok i Forshälla. Varje år arbetar vi tillsammans med andra trädfällningsföretag som ett sätt att förnya och förbättra våra metoder. Vi fäller träd varje nästan varje dag nästan året runt. Det blir i regel 6 fälldagar i veckan och samlar på så sätt på oss värdefull erfarenhet kontinuerligt.

Före och efter

Det är särskilt roligt när vi får jobb där det blir en stor förändring mellan före och efter. På bilderna ovan har vi gallrat ett ganska igenväxt parkområde ner mot havet vid Mollösund på Orust. Vi har ställt några vårdträd och behållit en kantlinje ner mot havet.

En svårtillgänglig häck i Saltkällan.  Ett brett och djupt vägdike gjorde utmaningen lite större på detta jobb. Häcken som består av flera sorters lövträd avslutades med en ek till vänster, vilken beskars för att passa ihop med häckens form.

Vi erbjuder trädgårdstjänster runt om i hela Munkedal som Dingle, Svarteborg, Hedekas och Hällevadsholm med mera. Kontakta oss nedan eller slå oss en signal!

Kontakta oss