Familjen Rickenlund

Gården ägs och drivs av familjen Rickenlund. Gården har varit i släktens ägo sedan slutet av 1600 talet. Under vår, sommar och höst är det tidvis mycket aktiviteter med intensivt arbete på och kring gården såsom vi höskörd. På vintern arbetar vi mest med att fälla träd och renovera byggnader. Vi finns på gården mest under vår, sommar och höst men av och till även på vintern. Trädfällning som numera är den största verksamheten på gården arbetar vi med både på Västkusten och på Lidingö med omnejd.

barnarbete 3

Malin, Marcus och Fredrik Rickenlund 2014

farfar 1990

Sådd 1990

Jordbruket

20171008_181213Vi föder upp livkalvar som vid ett halvårs ålder säljs vidare till andra ekologiska gårdar. Våra kor är av flera olika raser, med dAngus och Charolais i majoritet. Vår lugna avelstjur (Ferdinand) är av rasen Limosin, som förutom att vara lugna också har fördelen av att normalt få små kalvar, något som underlättar kalvningarna.

Våra kor anses vara lugna och inte folkskygga. Förutom att det kan vara trevligt att kunna klappa kor är det viktigt att det går att få tag på korna om de behöver vård vid skada eller sjukdom.

Det mesta vi odlar används som foder till korna men vi  odlar även potatis och säljer hö.

kor 2017

Miljöarbete

krav_marke

Gården är ekologisk och certifierad enligt KRAV®. Allt som odlas på gården är ekologiskt odlat.  Skördarna blir något mindre men allt är utan onaturliga tillsatser. Vi är också med i olika miljöprogram för att minska kväveläckage, öppna upp betesmarker och skyddszon kring vattendrag.  Vi återvinner all plast som används vid höskörden för ensilagebalar. Vi använder miljöbränsle, tillämpar eco-driving och så använder så moderna motorer och fordon som vi kan.

20160612_200625

”Eco-Driving”. Vallsådd på ”Morgans” 2017