Säker Trädfällning

Säker Trädfällning med stålwire.

Säkring vid fällning av träd intill hus. Här använder vi 10 mm stålwire som är monterad på vår stora skogsvagn. Det gäller att få fästet högt upp i trädet. Drageffekten ökar med ca 0,5 ton för varje extra meter upp i trädet.

 

Många trädfällare har ansvarsförsäkring. Det är naturligtvis bra men en skada är alltid olyckligt och kostar. En skada som uppstår vid fällning kan ta tid att både åtgärda och reglera, och kräver resurser med kontakter med försäkringsbolag, hantverkare etc.

Vi jobbar med säkerhet i alla detaljer. En stor och ny traktor ock en extrautrustad förstärkt skogsvagn är lätt att se. Detta ekipage har winsch med 10 mm stålwire som ger en extra säkerhet att fästa i träd vid fällning nära hus, väg eller ledning.

Men säkerhet kräver fokus på de små detaljerna då det är den svagaste länken som först brister. Därför sitter det dubbla wirelås, mycket kraftiga säkerhetskrokar, kraftigare förankring, brytblock som klarar mer än dubbla trädets vikt etc.

Våra klätterutrustningar byts efter 4-6 år och vi har regler för vid vilken ålder utbyte ska ske av all utrustning och maskiner. Vi lär oss bättre och säkrare metoder. Vi deltar i minst en ny kurs varje år och vi arbetar varje vinter med andra trädfällare.

Läs mer om våra trädfällningstjänster.

 

Det är särskilt viktigt med säkerhet vid fällning av skadade träd. På bilden säkring med säkerhetswire av döende alm på Tjörn.

Säkring av alm Tjörn