krav_marke

Gården är ekologisk och certifierad enligt KRAV®. Allt som odlas på gården är ekologiskt odlat.  Skördarna blir något mindre men allt är utan onaturliga tillsatser. Vi är också med i olika miljöprogram för att minska kväve-läckage, bevara av område med särskilda värden, skyddszon kring vattendrag.  Vi återvinner all plast som används vid höskörden för ensilagebalar. Vi använder miljöbränsle, tillämpar eco-driving och så använder så moderna och miljövänliga motorer och fordon som vi kan.

20160612_200625

”Eco-Driving”. Vallsådd på ”Morgans” 2017