Miljöarbete

Gården är ekologisk och certifierad enligt KRAV®. Allt som odlas på gården är ekologiskt odlat. Skördarna blir något mindre men allt är utan onaturliga tillsatser. Vi är också med i olika miljöprogram för att minska kväve-läckage, bevara av område med särskilda värden, skyddszon kring vattendrag. Vi återvinner all plast som används vid höskörden för ensilagebalar. Vi använder miljöbränsle, tillämpar eco-driving och så använder så moderna och miljövänliga motorer och fordon som vi kan.

”Eco-Driving”. Vallsådd på ”Morgans” 2017

Stöd till biståndsorganisationen Vi Skogens trädplantering i ÖstAfrika

Företagsmärkning_svenska_vanftg_250x120_sv(1)
Lundens Gård samarbetar med och är Vänföretag till biståndsorganisationen Vi Skogen, som sedan många år arbetar med trädplantering i Kenya, Tanzania, Uganda och Rwanda. En viktig hörnsten i deras verksamhet är sk AgroForestry. Agro Forestry innebär att man planterar träd på åkrarna vilket förbättrar fuktigheten i den annars så torra jorden och leder till bättre skördar och mindre erosion. En kuriosa är att vi för flera år sedan vid en fältvandring i Tanzania fick en förevisning av Agro Forestry. Till historien hör att Ingemar Rickenlund där och då, med västerländskt synsätt om rationella jordbruk, försökte övertyga såväl guider som representanter att det skulle vara mycket effektivare om man tog bort träden som stod i vägen på åkrarna så att traktorerna lättare kunde komma fram… Ingemar är nu omvänd 🙂

Lundens Gårds bidrar fn i storleksordningen 100-150 000 kr per år och det exakta beloppet bestäms av omsättningen på vår trädfällningsverksamhet. Detta innebär att ju mera vi arbetar med att fälla träd desto mera träd kan planteras i Afrika. Det känns väldigt motiverande att genom vårt arbete så direkt kunna bidrag både till bättre miljö och att bekämpa fattigdom. Vi har sedan tidigare engagerat oss i Tanzania och hoppas kunna fortsätta med det även i samarbetet med Vi Skogen. Vi kommer särskilt att följa Vi Skogens verksamhet där, besöka deras lokala organisation i Tanzania och försöka utveckla samarbetet med dem ytterligare.

Läs mera om Vi Skogen