Åtta tips på hur du gör din vedhantering enklare och sparar din rygg

1 Veden ska vara kluven till påsk

Ja så lyder det gamla talesättet. Vår erfarenhet är att detta stämmer bättre när påsken inträffar i mars än i april. Dels har stockarna om de kapats under vintern inte torkat så mycket, vilket gör att veden sedan är lätt att klyva. Dels så är normalt mars, april och maj bra månader för att den kluvna veden skall torka ordentligt för att bli kärntorr. Om du märker av torra läppar och behöver använda läppsyl när du klyver veden vet du att du ligger bra till tidsmässigt. Normalt sker detta tidigare inne i landet än på Västkusten där havet ser till att fukthalten i luften är högre.

2. Två bra yxor och en huggkubbe

Du skaffar två bra klyvyxor, en längre och och kortare. Var noga med att det är en riktig klyvyxa och inte snickaryxa eller liknande. Att klyva ved med en snickaryxa tar lätt bort arbetsglädjen. En bra klyvyxa är absolut värd sitt pris, den bör hålla i 25 år och spara dig mycket tid och belöna din rygg. Huggkubben skall gärna vara av ek. Då är den stark, tung och står stadigt. Vedkubben kan gärna vara tjock att det får plats ett bildäck på den.

3. Kapa veden säkert

Undvik att kapa klenare stockar med motorsåg direkt på marken då de lätt riskerar att röra sig och i värsta fall orsaka skador. Klenare stockar kapas antingen genom att läggas på en sågbock så de ligger stilla, eller så använder du kapklinga och lägger klenstockarna i en vagga. Grova stocka är tyngre och ligger stilla när man sågar går bra att kapa på marken. Tänk på att lägga upp stockarna på ett underlag så att du inte sågar i marken. Tänk också på säkerheten vid kapning med motorsåg. Använd ALLTID skyddsutrustning, minimum sågskyddsbyxa och sågskyddsstövlar. Plocka undan de kapade kubbarna allt eftersom du sågar. Det finns annars risk att du kan ramla eller halka på de kapade kubbarna som hamnar vid fötterna. Du kan läsa mer om Säkerhet vid motorsågning på https://lundensgard.se/sakerhet-vid-motorsagning/

4. Undvik tunga lyft

När man klyver ved med gäller det att vara rädd om ryggen. Två tekniker du kan tänka på för att skona ryggen är:
a) Dela tunga vedkubbar direkt på marken. Den långa yxan passar utmärkt för veden som ligger på backen. Om den långa yxan fastnar i den tunga kubben, låt den långa yxan sitta kvar och använd den korta yxans bakända som slägga och slå på den långa yxan tills veden går i sär.

b) Vedkubbar som inte klyvs direkt utan fastnar i yxan. Låt paketet med yxa och vedkubbe stanna kvar på Huggkubben och använd den andra yxans baksida som slägga och slå på den korta yxan tills veden går i sär. Undvik alltså att svinga hela paketet med yxan och den åtsittande vedkubben.

 

5. Undvik tungkluven ved

En viktig del för att vedklyvningen med yxa ska bli enkel är att ha rätt sorts träslag att klyva av. Det är stor skillnad att klyva färskhuggen kvistfri ask, lönn eller bok mot att försöka klyva vresig björk eller grankubbar som torkat för länge. Om du har grov björk som känns svårkluven använd hellre då motorsågen till att kapa puckar, hyr en vedklyv eller allra helst undvik sådan ved helt. Samma sak gäller om det finns stora grenar på vedkubbarna. Det kan krävas 10 tunga hugg för att få isär en vedkubbe med en grov grenklyka medan motsvarande tjocklek på kvistfri ved lätt klyvs på ett enda hugg. Lätt ved hugger man alltså av färska, och kvistfria stockar. Grovleken är inte alltid ett problem. Det går normalt bra att klyva metertjock ask bara den är kvistfri.

6. Undvik att veden ramlar av huggkubben

Om veden är tjock behöver man klyva veden mer än en gång. För att inte behöva böja sig och ställa tillbaka ved som ramlar av huggkubben, skaffa ett gammalt bildäck och sätt fast denna på huggkubben. Mata bildäcket fullt med flera vedkubbar och klyv färdigt alltihopa. När veden är färdigkluven så står veden kvar på huggkubben och du behöver inte böja dig ner och plocka upp den från marken. Om du ska klyva en grov vedkubbe i sex delar utan bildäck el motsvarande får du böja dig och plocka upp ved som ska klyvas igen fyra gånger extra för varje kubbe, dessutom hamnar all färdigkluven ved på marken som du får plocka. Med bildäck stannar veden kvar på huggkubben och du slipper dessa moment och behöver heller inte böja dig för att slänga den kluvna veden i säcken.

7. Sörj för bra ventilation när veden torkar

Veden torkar som sagt bäst på våren. För att all ved skall torka bra gäller det att det finns luftgenomströmning. Bra luftgenomströmning får man enklast genom att ställa en europall på marken så att ingen ved får markkontakt utan att luften kan strömma under veden. Veden skall inte staplas under torkperioden utan den ska ligga huller och buller så att luften kan strömma mellan de kluvna vedträden. Ett bra sätt är att använda storsäckar som kan ställas på en pall. Storsäckarna håller veden på plats och har nät som släpper igenom luft.

8. ... och tas in till midsommar

Ja så lyder fortsättningen på det gamla talessättet. Om du lyckades hinna färdigt med klyvningen till påsk så är veden normalt torr före midsommar. Mars, April och Maj är normalt nederbördsfattiga månader med låg luftfuktighet. Fukthalten i veden kan mätas med en enkel fuktmätare som du sticken in i veden, ska vara under 15% och ibland ner mot dryga 10%. Har du ingen fuktmätare kan du pröva att slå vedträn mot varandra. Klangen skall då vara ganska ljus till skillnad från rå ved som har en mer dovare klang. Bäst förvaring av den kärntorra veden är inomhus, har du inget förråd, använd plåttak eller en bättre pvc-presenning. Undvik billiga plastpresenningar som finns att köpa på stormarknader, som är alldeles för täta.

Tyvärr händer det inte så sällan när vi efter ett eller flera år kommer tillbaka till kunder där vi fällt och kubbat stockar till ved, att veden ligger kvar okluven. Nuförtiden ger vi därför alltid tips till dessa kunder hur de skall göra arbetet så lätt som möjligt. Här kommer dessa tipsen sammanställda.

Lägg till din rubriktext här