Bortforsling på Orust

Är din trädgård på Orust fylld med träd, grenar, och kvistar som behöver tas om hand? Vi är här för att underlätta för dig genom att erbjuda effektiv och pålitlig bortforslingstjänst. Med vårt engagerade team och specialiserad utrustning tar vi hand om allt från små kvistar till större trädstammar. Du kan lita på oss för ett effektivt och prisvärt avlägsnande av trädgårdsavfall, vilket gör din utomhusmiljö ren och fräsch. Kontakta oss idag för att få hjälp med bortforsling på Orust.

Effektiv bortforsling av trädgårdsavfall på Orust

Lundens Gård specialiserar sig på effektiv bortforsling av trädgårdsavfall som träd och grenar runt om på Orust. Att köpa bortforsling kan vara mycket kostnadseffektivt och tidsbesparande. Ett rislass på riskärran pressas samman med

hjälp av den stora gripklon som sitter på kranen vilket gör att det packas mycket bra. Ett lass på riskärran kan motsvara 20 lass ris på en vanlig släpkärra. Så genom att anlita oss för bortforsling kan du köpa dig fri från många timmars arbete och körande till och från återvinningen. 

Vi kan också städa rent i trädgården och runt där högarna av trädgårdsavfall samlats. Vi använder de kraftigaste lövblåsar och kan snabbt städa rent efter småkvistar och skräp.

Bortforsling träd och grenar på Orust

Egna upplagsplatser för en mer hållbar lösning

Normalt transporteras stockar och ris till våra speciella upplagsplatser, där de effektivt flisas med stora maskiner. Allt material återanvänds, med huvuddelen som går till olika värmeverk, medan annat används som massaved. Återvinning av flis är ett miljövänligt val, då flisen förbränns i stora pannor med effektiv rökgasrening. Vanligtvis sker bortforslingen inom samma kommun där trädfällningen utförts, vilket minimerar långa transportsträckor.

Bortforsling
Bortforsling med stor traktor

Våra övriga trädgårdstjänster på Orust

Förutom bortforsling så erbjuder flera olika trädgårdstjänster runt om på Orust som exempelvis Ellös, Nösund, Mollösund, Hälleviksstrand, Tegneby, Henån, Varekil, Svanesund, Slussen, Stillingsön och Vindön.

Trädfällning

Stubbfräsning

Beskärning

Bortforsling

Häckklippning

Kontakta oss