Trädfällning och Stubbfräsning på Bokenäs - Ett Säkert och Tyggt val

Har du med hus i Bokenäs behov av hjälp med träd i din trädgård och tomt är du varmt välkommen att kontakta oss på Lundens Gård. Vi kan hjälpa dig att fälla träd, fräsa stubbar, att beskära träd, ta hand om trädgårdsavfall, klippa häckar som är lätta eller svårare mm. På Lundens Gård erbjuder vi stubbfräsning, beskärning, häckklippning och trädfällning i Bokenäs.

Vid Östra Klev i Bokenäs kommer dessa bilder i från. Många stora björkar och bokar togs ner, dels för säkerhet och dels för att få bättre ljusinsläpp. Arbetet gjordes i flera etapper. För de mest avancerade fällningarna gästade legendaren Atle Trädfällare Sundberg oss.