Produkter

Produkter från jord och skog som vi säljer:

Ved

ved i garage

Kluven och torr Björkved:

  • Hemkört på Orust:  15 säckar för 990 kr.
  • Hämtpris i gårdens vedbod: 55 kr/säck. 11e säcken gratis.

All ved är kluven och torr och kan eldast direkt.

20160917_121002

Höbalar. Ca 225 kg torrsubstans. Totalvikt 320-400 kg. Fullstorlek 120 cm i diameter.

Analyserat hö. Tidigt skördat för att inte bli för grovt.

Balarna flyttade till uppställningsplats (i skugga) samma dag eller dagen efter balning, dvs innan jäsningsprocessen startar.

Kan levereras med släp eller kärra.