Dränering vid husgrund

Problemet med att marken lutar in mot huset löste man förr i tiden ofta genom att måla kall-asfalt på grunden som skulle skydda vatten från att tränga in. Problemet är att stillastående vatten mot grund förr eller senare tränger in i alla fall. Nedan bilder från ett sådant hus. Man märker problemet inne i källaren/ krypgrunden på att det finns vatten, det är hög luftfuktighet, det kan finnas mögel och även missfärgad betong, som på de mest utsatta delarna ofta kan vara porös och gulaktig.

Åtgärd:

  1. Först få rent och knacka bort den dåliga betongen.
  2. Sedan gjuta en klack mot huset så att det lutar från väggen, minst en halv meter.
  3. Få vatten att rinna bort så att vattnet inte stannar kvar utanför klacken. Om det är berg i vägen får man ta bort detta. I exemplet ovan med spräckkilar.
  4. Lägga dräneringsrör och få bort vattnet.
  5. Lägga grus, ev markduk och återfylla.