Om oss

Familjen Rickenlund

ingemar facebookJordbruket på gården ägs och drivs av familjen Rickenlund. Gården har variti släktens ägo sedan slutet av 1600 talet. Under vår, sommar och höst är det intensivt arbete på och kring gården. På vintern bor vi mest på Lidingö där vi arbetar med att renvera hus och markarbeten då det inte är fruset. På vintern är våra kor på vinterstall hos Jan Linstens gårdar nära Fjällbacka och gården ses till av släktingar när vi inte är där själva.

barnarbete 3

Malin, Marcus och Fredrik Rickenlund 2014

 

farfar 1990

Sådd 1990

Jordbruket

20171008_181213Vi föder upp livkalvar som vid ett halvårs ålder säljs vidare till andra ekologiska gårdar. Våra kor är av flera olika raser, med dAngus och Charolais i majoritet. Vår lugna avelstjur (Ferdinand) är av rasen Limosin, som förutom att vara lugna också har fördelen av att normalt få små kalvar, något som underlättar kalvningarna.

Våra kor anses vara lugna och inte folkskygga. Förutom att det kan vara trevligt att kunna klappa kor är det viktigt att det går att få tag på korna om de behöver vård vid skada eller sjukdom.

Det mesta vi odlar används som foder till korna men vi  odlar även potatis och säljer hö.

kor 2017

Miljöarbete

krav_marke

Gården är ekologisk och certifierad enligt KRAV®. Allt som odlas på gården är ekologiskt odlat.  Skördarna blir något mindre men allt är utan onaturliga tillsatser. Vi är också med i olika miljöprogram för att minska kväveläckage, öppna upp betesmarker och skyddszon kring vattendrag.  Vi återvinner all plast som används vid höskörden för ensilagebalar. Vi använder miljöbränsle, tillämpar eco-driving och så använder så moderna motorer och fordon som vi kan.

20160612_200625

”Eco-Driving”. Vallsådd på ”Morgans” 2017

 

NyGamla Lagårn

20171107_203455Det stora jobbet som vi nästan inte trodde kunde gå har dragit igång. Ett antal tusen timmar, blod, svett och tårar är ingen överdrift.

Många har hjälpt oss med att bygga upp vår lagård igen såsom framför allt Ingemars mamma Gun som städat, plockat undan, hämtat byggmaterial och inte minst alltid fixat med kaffe under alla dagar. Och våran granne Örjan som hjälpt till med allt från att gräva, dränera, bygga avlopp, mura, isolera, bygga saxar, resa stomme, bygga tak och plåta. Många andra har också varit med som Ingemars bror Lennart, vår granne Stefan och alla leverantörer såsom Ingemar Relfsson med den gamla konstruktionen, Nils Wittgren och Helge Johansson med konstruktion och hållfasthet och ritningar, Thomas Olsson o Co med sprängning, Ingemar Andersson med grus, Henrik Iseteg med el, Simon Orvarsson o Co på Byggbolaget med resning, syll och takläggning med flera.

Lagårdens hjärta, den gamla lagården från 1880, byggs upp igen i gammal stil. Byggstilen är den samma och grundkonstruktion identisk med den ursprungliga. En del av stommen är den ursprungliga medan andra delar har gjorts nya, dock i exakt samma stil som den ursprungliga.

Den nya lagården står på en isolerad platta med golvvärme, lagården är isolerad utvändigt och murade delar. Det finns moderna förstärkningar som inte syns, bland annat finns det ett modernt regelverk 2*9 ovanför det gamla taket, det finns järnband som extrastagning och alla syllar är dragna ner i platta och mur.

Taket som tog ca 500 timmar att bygga ihop har i princip hälften gammalt och hälften nytt både av ledåsar och bräder. Bräderna är spikade med varannan gammal och varannan ny för att få liv i taket.

Lagården förlängs något upp mot berget och där den gamla sneskyggan stod finns nu en ca 100 m stor hall. Totalt är den nya lagården ca dubbelt så stor som den gamla.