Beskärning - Att beskära frukt- och vårdträd

Beskärning
Beskärning av prydnadsträd för bostadsrättsförening på Lidingö.

Profesionell hjälp att beskära träd

Beskärning av träd är ett sätt att forma träden. Beskärning kan ske av fruktträd, prydnadsträd, parkträd mm. Snittet på trädet kan jämföras med sår och det finns olika tekniker för att minska risken för att träden skadas. Snitt läggs så att vallning av bark underlättas, vilket efter en tid kommer att täcka snittet. Snitt läggs i så rät vinkel som möjligt i förhållande till den kapade grenen för att göra snittytan så liten som möjligt.

Beskärning av äppel och körsbärsträd i Ellös

Under en fin höstdag i Ellös passade vi på att att beskära ett fint äppelträd och ett körsbärsträd som hade skjutit i höjden. Eftersom körsbärsträd kan vara något känsliga för hård beskärning fick vi vara lite varsamma med detta. 

Beskärning får anpassas efter trädets förmåga att återhämta sig. Vissa trädslag är väldigt livskraftiga och kan beskäras mycket hårt alternativt hamlas, såsom pil och ask. Andra träd är mycket känsliga såsom exempelvis plommonträd. Det finns olika tumregler för hur mycket som kan beskäras vid ett enstaka tillfälle. För fruktträd som inte beskurits på flera år är krävs det normalt tre efterföljande beskärningar för att få en lämpliga krona. En för hård beskärning leder ofta till att trädet svara med att skjuta många vattenskott.

Uppe till vänster: En inklippt ek på flatön. Här är syftet att få trädet mera kompakt. På de olika snitten  kommer det att komma nya skott som sedan kan beskäras eller klippas ner igen och börja om processen. Uppe till höger en ned- och inklippning av en oxelhäck vid Mollösund som växt sig för hög. Ner till vänster ett körsbärsträd vid Ellös som beskurits och har ytterligare en omgång framför sig. Körsbär eller bigaråträd är svåra och känsliga för röta efter beskärning. Ner till höger. Varsam beskärning av askar i Hälleviksstrand. Många askar har drabbats av askskotts-sjuka och bör beskäras med försiktighet.

Orter där vi hjälper till med beskärning